x

Priznanja za inovatorski rad

Ivica Smolec

 StatCounterIspravan CSS3 prema W3C! W3C je na ovoj stranici pronašao sedam grešaka koje ne mogu otkloniti. Greške su na slici s reklamnim linkom, 
koju je postavio 000webhost  u donjem desnom kutu! (000webhost mi daje beswplatan prostor na mreži.)

WebutationDanas je


Sa sklopovima i uređajima koje sam razvio dok sam radio u "Končar - Elektronika i informatika" (INEM) sudjelovao sam u više navrata na sajmovima, na izložbenom prostoru "Končara", kao i na nekoliko izložbi inovacija i tehničkih noviteta.
Za neke projekte dobio sam nagrade, plakete, diplome i druga priznanja. Donji prikaz nije kompletan, nedostaju priznanja za 1990. godinu i diploma uz specijalnu nagradu "Croatia" - osiguranja na Inovi '90.


II nagrada i diploma Croatia osiguranja - INOVA 88 Priznanje - INOVA 88 Diploma - INOVA 88 Diploma s brončanom plaketom - RAST YU 88

O nagradi Croatia osiguranja na INOVI 88 u novinama

Brončana plaketa - RAST YU 88 Uređaj za termičku zaštitu i daljinska mjerenja na INWEX 88, BrnoGore lijevo: brončana plaketa za uređaj za termičku zaštitu i daljinska mjerenja na velikim strojevima na izložbi inova cija i tehničkih noviteta RAST YU 88, Rijeka.
Gore desno: konfiguracija istog uređaja, s modulima u dva ožičena montažna okvira, izložena na jugoslavenskom štandu X međunarodne izložbe inovacija, tehničkih noviteta i know-how INWEX '88, Brno (tada ČSSR).O uspjehu na INOVI 90 u novinama


Specijalna nagrada "Croatia osiguranja" sa INOVE 90 za relej termičke zaštite RTP 610 E, koja se spominje u gornjem novinskom članku, nikad mi nije uručena, kao ni diplome ni priznanje. Naime, bila je gužva sa selidbom poduzeća "Končar - Elektronika i informatika" na drugu lokaciju, s otpuštanjem 80% ljudi, s početkom rata i s još koječim. Najprije nisam ni znao da sam sve to osvojio, saznao sam to iz  novina. Kasnije sam na to zaboravio. :)


Priznanje na RAST YU 90 Zlatna plaketa - INOVA 98
Na početak stranice

03. 2019.
© 2004 - 2019. Ivica Smolec

www.000webhost.com